NO NAMA NIK JABATAN
1 Mas’ud Anwar, BE. 19581019 198303 1 000 Laboran Jurusan Pengairan
2 Misdu 19590910 198103 1 003 Pelaksanaan Adm. Pend. Jurusan Pengairan
3 Prasetyo Rubiantoro, SP. 19801210 200212 1 002 Laboran Jurusan Pengairan
4 Usman Hadi Wiyono 19640414 200112 1 001 Laboran Jurusan Pengairan
5 Rupiati 19610810 200604 2 001 Pelaksanaan Pengajaran Jurusan Pengairan
6 Nur Muhammad 19660807 200810 1 001 Pelaksana Pengajaran Jur. Pengairan
7 Suhendri Prasetya 19670101 200701 1 003 Pelaksana Kerumahtanggaan Jur. Teknik Peng.
8 Tutik Andayani, SAB 790406 06 2 2 0095 Pelaksana Adm. Pend. Jur. Teknik Peng.
9 Tantri Ristikawati, STP 810727 06 2 2 0347 Pelaksana Administrasi Jur. Teknik Pengairan
10 Eri Widayanti, SAB 741025 06 2 2 0643 Pelaksana Ruang Baca Jur. Teknik Pengairan
11 Annisa Nur Octavia, SAB 881001 06 2 2 0868 Pelaksana Recording Juru. Teknik Pengairan
12 Zamroni Abdillah 900903 06 2 1 0874 Pelaksana Recording Jur. Teknik Pengairan
13 Wanda Agung Prasetyo, A.Md Laboran Jur. Teknik Pengairan
14 Giat Pornomo Laboran Jur. Teknik Pengairan
15 Berlian Gari Amrina 20140490120122001 Laboran Jur. Teknik Pengairan

DOWNLOAD : sk-web.pdf 53KB

3,980 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini